فایل های دسته بندی شهرسازی صفحه 8

پاورپوینت شناخت و تحیل لادفانس

دانلود پاورپوینت شناخت و تحلیل لادفانس فرانسه ، در 17 اسلاید. مخصوص دانشجویان معماری و شهرسازی پروژه تحلیل لادفانس شامل معرفی تاریخچه عناصر فضا به همراه تحلیل موزه فضای باز هنری تحلیل فضای سبز نکات مثبت و منفی لادفانس نتیجه گیری تمامی مطالب و عکس ها همراه با منبع درون متنی ذکر شده اند ...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت شناخت و تحیل میدان سنت پیتر واتیکان

دانلود پاورپوینت شناخت و تحیل میدان سنت پیتر واتیکان، در 17 اسلاید. شامل: معرفی میدان تاریخچه موقعیت میدان شناخت اجزای میدان: شامل ستون ها، ابلیسک، فواره ها، مجسمه ها، پیاتزاها تحلیل فضا در مجموع 17 اسلاید همراه با ذکر تمامی منابع متن ها و عکس ها ...

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه آبجکت خانه

دانلود مجموعه آبجکت خانه اسکچاپ. فایل شامل 6 آبجکت درخت میباشد و بصورت یک پکیج فایل rar ارائه شده است. همچنین هر فایل یک تصویر همنام به عنوان پیش نمایش را داراست.

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه آبجکت نورپردازی و روشنایی

مجموعه آبجکت نورپردازی و روشنایی اسکچاپ. فایل شامل 22 آبجکت نورپردازی و روشنایی میباشد و بصورت یک پکیج فایل rar ارائه شده است. همچنین هر فایل یک تصویر همنام به عنوان پیش نمایش را داراست.

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه آبجکت آشپزخانه(مجموعه چهارم)

مجموعه آبجکت آشپزخانه اسکچاپ(مجموعه چهارم). فایل شامل 2 آبجکت آشپزخانه میباشد و بصورت یک پکیج فایل rar ارائه شده است. همچنین هر فایل یک تصویر همنام به عنوان پیش نمایش را داراست.

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه آبجکت آشپزخانه(مجموعه سوم)

مجموعه آبجکت آشپزخانه اسکچاپ(مجموعه سوم). فایل شامل 2 آبجکت آشپزخانه میباشد و بصورت یک پکیج فایل rar ارائه شده است. همچنین هر فای یک تصویر همنام به عنوان پیش نمایش را داراست ...

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه آبجکت آشپزخانه(مجموعه دوم)

مجموعه آبجکت آشپزخانه اسکچاپ(مجموعه دوم). فایل شامل 3 آبجکت آشپزخانه میباشد و بصورت یک پکیج فایل rar ارائه شده است. همچنین هر فایل یک تصویر همنام به عنوان پیش نمایش را داراست.

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه آبجکت آشپزخانه

مجموعه آبجکت آشپزخانه اسکچاپ. فایل شامل 15 آبجکت آشپزخانه میباشد و بصورت یک پکیج فایل rar ارائه شده است. همچنین هر فایل یک تصویر همنام به عنوان پیش نمایش را داراست.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه آبجکت مبلمان(مجموعه چهارم)

مجموعه آبجکت مبلمان اسکچاپ(مجموعه چهارم). فایل شامل 7 آبجکت مبلمان میباشد و بصورت یک پکیج فایل rar ارائه شده است. همچنین هر فایل یک تصویر همنام به عنوان پیش نمایش را داراست.

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه آبجکت مبلمان(مجموعه سوم)

مجموعه آبجکت مبلمان اسکچاپ(مجموعه سوم). فایل شامل 7 آبجکت مبلمان میباشد و بصورت یک پکیج فایل rar ارائه شده است. همچنین هر فایل یک تصویر همنام به عنوان پیش نمایش را داراست.

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه آبجکت مبلمان(مجموعه دوم)

مجموعه آبجکت مبلمان اسکچاپ(مجموعه دوم). فایل شامل 7 آبجکت مبلمان میباشد و بصورت یک پکیج فایل rar ارائه شده است. همچنین هر فایل یک تصویر همنام به عنوان پیش نمایش را داراست.

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه آبجکت مبلمان

مجموعه آبجکت مبلمان اسکچاپ. فایل شامل 3 آبجکت مبلمان میباشد و بصورت یک پکیج فایل rar ارائه شده است. همچنین هر فایل یک تصویر همنام به عنوان پیش نمایش را داراست.

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 268