فایل های دسته بندی دهم تجربی و ریاضی - صفحه 1

جزوه زبان انگلیسی درس چهار پایه دهم

با سلام در این فایل صفحه به صفحه کتاب درسی پوشش داده شده است برای توضیح کلمات از تصاویر تعاریف و ترجمه استفاده شده است تمرین های مناسب با هر موضوع قرار داده شده است تمامی قواعد به صورت کامل توضیح فارسی دارد.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه زبان انگلیسی درس سه پایه دهم

با سلام در این فایل صفحه به صفحه کتاب درسی پوشش داده شده است برای توضیح کلمات از تصاویر تعاریف و ترجمه استفاده شده است تمرین های مناسب با هر موضوع قرار داده شده است تمامی قواعد به صورت کامل توضیح فارسی دارد.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه زبان انگلیسی درس دو پایه دهم

با سلام در این فایل صفحه به صفحه کتاب درسی پوشش داده شده است برای توضیح کلمات از تصاویر تعاریف و ترجمه استفاده شده است تمرین های مناسب با هر موضوع قرار داده شده است تمامی قواعد به صورت کامل توضیح فارسی دارد.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه PDF درسی فصل چهارم هندسه 1 پایه دهم

جزوه PDF درسی فصل چهارم هندسه 1 پایه دهم (فصل تجسم فضایی) شامل تدریس کامل مطالب کتاب، نکات کنکوری، مثال تشریحی، تست‌های متنوع و تمارین کتاب درسی.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه PDF درسی فصل سوم هندسه 1 پایه دهم

جزوه PDF درسی فصل سوم هندسه 1 پایه دهم (فصل چندضلعی‌ها) شامل تدریس کامل مطالب کتاب، نکات کنکوری، مثال تشریحی، تست‌های متنوع و تمارین کتاب درسی.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه PDF درسی فصل دوم هندسه 1 پایه دهم

جزوه PDF درسی فصل دوم هندسه 1 پایه دهم (فصل قضیه تالس و تشابه) شامل تدریس کامل مطالب کتاب، نکات کنکوری، مثال تشریحی، تست‌های متنوع و تمارین کتاب درسی.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه PDF درسی فصل اول هندسه 1 پایه دهم

جزوه PDF درسی فصل اول هندسه 1 پایه دهم (فصل ترسیم‌های هندسی و استدلال) شامل تدریس کامل مطالب کتاب، نکات کنکوری، مثال تشریحی، تست‌های متنوع و تمارین کتاب درسی.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه فصل چهارم هندسه 1 پایه دهم ویژه دبیران: تجسم فضایی

جزوه word فصل چهارم هندسه 1 پایه دهم (فصل تجسم فضایی) ویژه دبیران با قابلیت ویرایش و شخصی‌سازی، شامل تدریس کامل مطالب کتاب، نکات کنکوری، مثال تشریحی، تست‌های متنوع و تمارین کتاب درسی.

قیمت : 200,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه فصل سوم هندسه 1 پایه دهم ویژه دبیران: فصل چندضلعی‌ها

جزوه word فصل سوم هندسه 1 پایه دهم (فصل چندضلعی‌ها) ویژه دبیران با قابلیت ویرایش و شخصی‌سازی، شامل تدریس کامل مطالب کتاب، نکات کنکوری، مثال تشریحی، تست‌های متنوع و تمارین کتاب درسی.

قیمت : 200,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه فصل دوم هندسه 1 پایه دهم ویژه دبیران: فصل قضیه تالس و تشابه

جزوه word فصل دوم هندسه 1 پایه دهم (فصل قضیه تالس و تشابه) ویژه دبیران با قابلیت ویرایش و شخصی‌سازی، شامل تدریس کامل مطالب کتاب، نکات کنکوری، مثال تشریحی، تست‌های متنوع و تمارین کتاب درسی.

قیمت : 200,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه فصل اول هندسه 1 پایه دهم، ویژه دبیران: فصل اول: ترسیم‌های هندسی و استدلال

دانلود جزوه word فصل اول هندسه 1 پایه دهم (فصل ترسیم‌های هندسی و استدلال) ویژه دبیران با قابلیت ویرایش و شخصی‌سازی، شامل تدریس کامل مطالب کتاب، نکات کنکوری، مثال تشریحی، تست‌های متنوع و تمارین کتاب درسی ...

قیمت : 200,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7قبلی · بعدی